Plinifikacija, grijanje, hlađenje

Glavni projekti za građevinsku dozvolu ili izvedbeni projekti

 1. Plinska kotlovnica 0,66 MW i rekonstrukcija grijanja,hlađenja i ventilacije u objektu –HOTEL PANONIJA, SISAK
 2. Plinska kotlovnica -kondenzacijski 4 x 66kW- Zgrada, Trg 22.lipnja, Sisak
 3. Plinska kotlovnica 2,2 MWi loženje 8 pekarskih peći u objektu –MLIN I PEKARE, SISAK
 4. Plinska kotlovnica 0,35 MW i rekonstrukcija grijanja, hlađenja i ventilacije u objektu –JODNO LJEČILIŠTE, SISAK
 5. Plinska kotlovnica 4 MW – Zlatna igla d.o.o., Sisak
 6. Plinska instalacija i grijanje Hrvatske željeznice-kolodvor Sisak
 7. Plinska kotlovnica 0,35 MW i rekonstrukcija grijanja u objektu –GRADSKA TRŽNICA, SISAK
 8. Plinska kotlovnica 8 MW u objektu –SEGESTICA, SISAK-dosad nije izvedeno
 9. Plinska kotlovnica 0,275 MWi rekonstrukcija grijanja u objektu –stambena zgrada(Croatia), Sisak
 10. Plinska kotlovnica, hlađenje i grijanje  - Hotel „I“, Sisak
 11. Plinska kotlovnica  2x250kW- IDIS d.o.o., Sisak
 12. Plinska kotlovnica  2x350kW- Zgrada, ulica Frana Kršinića, Sisak
 13. Plinska kotlovnica  2x400kW- Zgrada, ulica S. i A. Radića6
 14. Plinska kotlovnica -  2x47 kW -Dječji vrtić Bubamara, Sisak
 15. Plinska kotlovnica -  2x220kW -Dječji vrtić Ciciban, Sisak
 16. Projekt plinske kotlovnice u objektu- mesna industrija ,PPK KARLOVAC
 17. UNP, plinska kotlovnica, plinska instalacija i grijanje – Peugeot, Auto Popec
 18. UNP i plinska kotlovnica - Župni ured ,Petrinja
 19. Uljna kotlovnica i grijanje - Žir Marketing – poslovna zgrada, V. Gorica
 20. Plinska kotlovnica  1000 kW - Pekare Klara-Zagreb
 21. Plinska kotlovnica i plinska instalacija  - Pučko otvoreno učilište Kotva, Petrinja
 22. Plinska kotlovnica  250kW- zgrada Varteks, u Sisku
 23. Plinska kotlovnica  2x400kW- OŠ Galdovo
 24. Plinska kotlovnica –kondenzacijski kotao 400kW OŠ I.Kukuljević, u Sisku
 25. Plinska kotlovnica i plinska instalacija  za grijanje i PTV u objektu- INSAKO, Zagreb
 26. Rekonstrukcija plina i grijanja– škola u PAKRACU
 27. Plinska kotlovnica 2x1,6MW i loženje 10 pekarskih peći u objektu-ŽITOPROIZVOD ,KARLOVAC
 28. Plinska instalacija i grijanje - Caffe bar Aquarius, Ivanićgrad
 29. Plinska instalacija i grijanje - Lučka uprava, Sisak
 30. Plinska instalacija i grijanje - Hrvatske pošte , Novska
 31. Projekt centralnog grijanja - Vatrogasni dom, Novo selo
 32. Projekt centralnog grijanja i hlađenja - Društveni dom, Češko selo
 33. UNP, plinska instalacija i grijanje - Dječji vrtić, Martinska Ves
 34. Plinska instalacija i grijanje - Župni ured, Martinska Ves
 35. Plinska instalacija i grijanje - Lučka kapetanija, Sisak
 36. Plinska instalacija - Spomenik „Vječna vatra“, Sisak
 37. Plinska instalacija  - Restoran „Grand“, Sisak Predgrađe
 38. Postavljanje UNP spremnika i grijanje manjih objekta –više od 200 kom
 39. Hoteli Toplice i Petrova Gora, Topusko –2x UNP spremnik 4880 lit+isparivač
 40. 2xUNP spremnik 4880 lit+isparivač, „Moneta“d.o.o, Gvozd
 41. Plinske instalacije s aparatom za grijanje-više od 1200 stanova i obitelj. kuća u Sisku
 42. Stručni nadzor nad izvođenjem radova
Hitovi: 5454