Partneri

- Ugovorni projekti za izvođenje kućnih plinskih priključaka i unutarnjih plinskih instalacija za distributera plina u Sisku-MONTCOGIM PLINARA d.o.o.

- Ugovorni projekti za izvođenje kućnih vrelovodnih priključaka, toplinskih stanica i unutarnjih instalacija za distributera toplinske energije u Sisku- HEP TOPLINARSTVO d.o.o.

- Ugovorena poslovna suradnja na projektima za nabavu opreme i izgradnju FN SOLARNIH ELEKTRANA s firmom Energiepark Ulm.